Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 5k
Trešdiena, 2020. gada 16. septembris - Brisele

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

3. Stāvoklis Savienībā (debates par aktuāliem jautājumiem)
CRE

Komisijas priekšsēdētājas paziņojums: Stāvoklis Savienībā (2020/2696(RSP)).

Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) uzstājās ar paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Nicolas Bay ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā un Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Ursula von der Leyen un Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Angelika Niebler.

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miriam Dalli, Malik Azmani, Marco Campomenosi, Jordi Solé, Peter Lundgren, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Eric Andrieu, Stéphane Séjourné, Gerolf Annemans, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Kati Piri, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, David Cormand, Jorge Buxadé Villalba, Chris MacManus, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Dita Charanzová, Peter Kofod, Sven Giegold, Geert Bourgeois, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Jaak Madison, Bas Eickhout, Angel Dzhambazki, Markus Pieper, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky, Ernest Urtasun, Paulo Rangel, Brando Benifei, Jan-Christoph Oetjen, Karima Delli, Esther de Lange, Javier Moreno Sánchez un Roberta Metsola.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Leszek Miller, Pernille Weiss un Andreas Schieder.

(Debašu turpinājums: 16.9.2020. protokola 5. punkts.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika