Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

6. Første afstemningsrunde (fortsat)
CRE

(Se også punkt 4 i protokollen af 16.9.2020)

Talere::

—   Nikos Androulakis, ordfører, for at anmode om, at følgende sag blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4: Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme - (2020/0097(COD)) - ENVI

—   Jutta Paulus, ordfører, for at anmode om, at følgende sag blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4: Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug - (2019/0017(COD)) - ENVI.

Disse anmodninger ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag.

Talere::

—   Ciarán Cuffe, ordfører, for at afgive en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 159, stk. 4, om sin betænkning: Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse (A9-0134/2020);

—   Nathalie Colin-Oesterlé, ordfører, for at afgive en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 159, stk. 4, om sin betænkning: Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem (A9-0142/2020);

—   Romeo Franz, ordfører, for at afgive en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 159, stk. 4, om sin betænkning: Gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa (A9-0147/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik