Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Środa, 16 września 2020 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

6. Pierwsza część głosowania (ciąg dalszy)
Pełne sprawozdanie

(Zob. również pkt 4 protokołu z dnia 16.9.2020)

Głos zabrali:

—   Nikos Androulakis, sprawozdawca, z wnioskiem, by następujące pytanie zostało odesłane do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – 2020/0097(COD)) – komisja ENVI

—   Jutta Paulus, sprawozdawczyni, z wnioskiem, by następujące pytanie zostało odesłane do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki – (2019/0017(COD)) – komisja ENVI

Wnioski te zostaną poddane pod głosowanie po głosowaniu końcowym nad propozycjami Komisji.

Głos zabrali:

—   Ciarán Cuffe, sprawozdawca, aby złożyć oświadczenie w sprawie swojego sprawozdania zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu: Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE (A9-0134/2020);

—   Nathalie Colin-Oesterlé, sprawozdawczyni, aby złożyć oświadczenie w sprawie swojego sprawozdania zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu: Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem (A9-0142/2020);

—   Romeo Franz, sprawozdawca, aby złożyć oświadczenie w sprawie swojego sprawozdania zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu: Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie (A9-0147/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.14.15.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności