Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel

7. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Rättelsen P8_TA(2018)0444(COR01) hade tillkännagetts i kammaren måndagen den 14 september 2020 (punkt 9 i protokollet av den 14.9.2020).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy