Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 16 септември 2020 г. - Брюксел

8. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят съобщи, че не е получила искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 14 септември 2020 г. (точка 8 от протокола от 14.9.2020 г.).

Следователно комисиите REGI и PECH могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност