Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα από πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2020 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2020).

Οι επιτοπές REGI και PECH ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου