Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Woensdag 16 september 2020 - Brussel

8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen van leden of van een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van 14 september 2020 (punt 8 van de notulen van 14.9.2020).

De commissies REGI en PECH konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 71, lid 2, van het Reglement.

Laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid