Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i fråga om de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som hade tillkännagetts i protokollet från sammanträdet måndagen den 14 september 2020 ((punkt 8 i protokollet av den 14.9.2020).

Utskotten REGI och PECH får därmed inleda förhandlingar efter det att den tidsfrist som anges i artikel 71.2 i arbetsordningen har löpt ut.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy