Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 16 септември 2020 г. - Брюксел

9. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността) (продължение)

Председателят припомни, че препоръките на комисия ECON да не се представят възражения срещу делегираните актове и мерките за изпълнение, бяха обявени на пленарното заседание в понеделник, 14 септември 2020 г. (точка 11 от протокола от 14.9.2020 г.).

По отношение на тези препоръки не бе изразено никакво възражение в 24-часовия срок, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

В съответствие с член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността препоръките се считат за приети и ще бъдат публикувани в приетите текстове (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 и P9_TA(2020)0217).

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност