Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles

9. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d) (opfølgning)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 14. september 2020 (punkt 11 i protokollen af 14.9.2020).

Der var ikke gjort nogen indsigelser mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d), ansås disse henstillinger for vedtaget og ville blive offentliggjort under Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 og P9_TA(2020)0217).

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik