Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Woensdag 16 september 2020 - Brussel

9. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement) (opvolging)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handeling en uitvoeringsmaatregel is medegedeeld in de plenaire vergadering van maandag 14 september 2020 (punt 11 van de notulen van 14.9.2020).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 111, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Overeenkomstig artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement, worden deze aanbevelingen dus geacht te zijn goedgekeurd en zullen zij worden gepubliceerd in Aangenomen teksten (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 en P9_TA(2020)0217).

Laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid