Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles

9. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 111 alineatul 6 și articolul 112 alineatul 4 litera (d) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)

Președinta a reamintit că recomandările Comisiei ECON de a nu formula obiecții la actele delegate și măsurile de punere în aplicare au fost anunțate în plen luni 14 septembrie 2020 (punctul 11 al PV din 14.9.2020).

Nicio obiecție la aceste recomandări nu a fost formulată în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În conformitate cu articolul 111 alineatul (6) și articolul 112 alineatul 4 litera (d) din Regulamentul de procedură, aceste recomandări sunt considerate aprobate și vor fi publicate în Texte adoptate (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 și P9_TA(2020)0217).

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate