Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel

9. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 12 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predsedajúca pripomenula, že odporúčania výboru ECON nevzniesť námietku proti delegovaným aktom a vykonávacím opatreniam boli oznámené v pléne v pondelok 14. septembra 2020 (bod 11 zápisnice zo dňa 14.9.2020).

Proti týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

V súlade s článkom 111 ods. 6 s článkom 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku sa tieto odporúčania považujú za schválené a budú uverejnené v Prijatých textoch (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 a P9_TA(2020)0217).

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia