Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel

9. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendationer om att inte invända mot de berörda delegerade akterna och genomförandeåtgärderna hade tillkännagetts i kammaren måndagen den 14 september 2020 (punkt 11 i protokollet av den 14.9.2020).

Inga invändningar hade gjorts inom den tidsfrist på 24 timmar som anges i artikel 111.6 i arbetsordningen.

I enlighet med artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen anses dessa rekommendationer godkända och skulle komma att offentliggöras i Antagna texter (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 och P9_TA(2020)0217).

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy