Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 16 септември 2020 г. - Брюксел

10. Искания за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че не е получила искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно поставянето на гласуване на исканията за консултации с Европейския икономически и социален комитет от комисиите JURI и EMPL, обявени в протокола от понеделник, 14 септември 2020 г. (точка 10 от протокола от 14.9.2020 г.).

Следователно в съответствие с член145 , параграф 2 от Правилника за дейността исканията се считат за одобрени.

(Заседанието беше прекъснато в 14.15 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност