Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles

10. Anmodninger om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 145) (godkendelse)

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den lave tærskel, om at sætte anmodningerne fra JURI og EMPL om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, der var blevet meddelt i protokollen fra 14. september 2020 (punkt 10 i protokollen af 14.9.2020), under afstemning.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 2, ansås disse anmodinger således som godtaget.

(Mødet afbrudt kl. 14.15.)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik