Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

10. Αιτήματα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 145 του Κανονισμού) (έγκριση)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα από πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο να τεθουν σε ψηφοφορία τα αιτήματα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των επιτροπών JURI και EMPL που αναφέρονται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2020 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα αιτήματα αυτά θεωρούνται συνεπώς εγκριθέντα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.15.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου