Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel

10. Begäranden om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 145 i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen meddelade att hon inte hade mottagit någon begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att kammaren skulle rösta om de begäranden från utskotten JURI och EMPL om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som tillkännagetts i protokollet från sammanträdet måndagen den 14 september 2020 (punkt 10 i protokollet av den 14.9.2020).

I enlighet med artikel 145.2 i arbetsordningen ansågs dessa begäranden därmed godkända.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.15.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy