Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2070(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0134/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2020)0227

Протокол
XML 21k
Сряда, 16 септември 2020 г. - Брюксел

12. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по:

Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0218)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 8)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с поименно гласуване (563 за, 114 против, 15 въздържали се)

Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0219)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 9)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с поименно гласуване (592 за, 55 против, 43 въздържали се)

Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз *
Доклад относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се във вида, в който е изменен (P9_TA(2020)0220)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 10)

Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
Доклад относно изпълнението на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия [2019/2200(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0221)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 11)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията по:

Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша
Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0225)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 15)

Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
Предложение за резолюция B9-0242/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0226)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 16)

Максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
Доклад относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС [2020/2070(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0227)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 17)

Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
Доклад относно недостига на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем [2020/2071(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0228)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 18)

Изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа [2020/2011(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0229)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 19)

(Заседанието беше прекъснато в 16.56 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност