Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2070(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0134/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0227

Zápis
XML 17k
Středa, 16. září 2020 - Brusel

12. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky konečných hlasování

Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0218)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 8)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (563 pro, 114 proti, 15 zdržení se)

Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 za účelem náležitého zohlednění celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0219)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 9)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena par AN (592 pro, 55 proti, 43 zdržení se)

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen v pozměněném znění (P9_TA(2020)0220)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 10)

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií
Zpráva k provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií [2019/2200(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0221)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 11)

Předsedající oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k:

Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polska
Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0225)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 15)

Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí
Návrh usnesení B9-0242/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0226)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 16)

Maximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
Zpráva o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU [2020/2070(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0227)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 17)

Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém
Zpráva o nedostatku léků – jak řešit vznikající problém [2020/2071(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0228)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 18)

Provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě [2020/2011(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0229)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 19)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 16:56.)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí