Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2070(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0134/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0227

Protokol
XML 17k
Onsdag den 16. september 2020 - Bruxelles

12. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af de endelige afstemninger om:

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
Betænkning om orslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0218)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 8)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Godkendt ved AN (563 for, 114 imod, 15 hverken/eller)

Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0219)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 9)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Godkendt ved AN (592 for, 55 imod, 43 hverken/eller)

Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt som ændret (P9_TA(2020)0220)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 10)

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien [2019/2200(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0221)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 11)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til:

Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0225)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 15)

Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet
Forslag til beslutning B9-0242/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0226)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 16)

Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
Betænkning om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse [2020/2070(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0227)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 17)

Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem
Betænkning om manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem [2020/2071(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0228)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 18)

Gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa [2020/2011(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0229)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 19)

(Mødet afbrudt kl. 16.56)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik