Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2070(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0134/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0227

Protokoll
XML 17k
Kolmapäev, 16. september 2020 - Brüssel

12. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette järgmiste lõpphääletusele pandud dokumentide hääletustulemused..

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0218)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud nimelisel hääletusel (563 poolt, 114 vastu, 15 erapooletud)

Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0219)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud nimelisel hääletusel (592 poolt, 55 vastu, 43 erapooletud)

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta *
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0220)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2200(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0221)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

Juhataja luges ette hääletuse tulemused. järgmiste tekstide muudatusettepanekute kohta:

Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0225)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
Resolutsiooni ettepanek B9-0242/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0226)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
Raport ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali suurendamise kohta [2020/2070(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0227)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine
Raport ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise kohta [2020/2071(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0228)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas
Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise ja roma päritolu inimeste suhtes Euroopas levinud negatiivsete hoiakute vastu võitlemise kohta [2020/2011(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0229)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

(Istung katkestati kell16.56.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika