Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2070(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0134/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0227

Notulen
XML 17k
Woensdag 16 september 2020 - Brussel

12. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0218)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 8)

MOTIE TOT TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (563 voor, 114 tegen, 15 onthoudingen)

Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij hoofdelijke stemming (P9_TA(2020)0219)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 9)

MOTIE TOT TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (592 voor, 55 tegen, 43 onthoudingen)

Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie *
Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd zoals gewijzigd (P9_TA(2020)0220)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 10)

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië [2019/2200(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0221)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 11)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
Interimverslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0225)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 15)

Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu
Ontwerpresolutie B9-0242/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0226)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 16)

Het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU
Verslag over het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU [2020/2070(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0227)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 17)

Tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt?
Verslag over het tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt? [2020/2071(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0228)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 18)

Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa
Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa [2020/2011(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0229)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 19)

(De vergadering wordt om 16.56 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid