Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2070(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0134/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0227

Protokół
XML 18k
Środa, 16 września 2020 r. - Bruksela

12. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0218)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 8)


WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w gi (563 za, 114 przeciw, 15 wstrzymało się)

Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0219)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 9)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w gi (592 za, 55 przeciw, 43 wstrzymało się)

Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej *
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono po poprawkach (P9_TA(2020)0220)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 10)

Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją [2019/2200(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0221)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 11)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do:

Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0225)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 15)

Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
Projekt rezolucji B9-0242/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0226)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 16)

Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE
Sprawozdanie w sprawie maksymalizacji potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE [2020/2070(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0227)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 17)

Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem
Sprawozdanie w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem [2020/2071(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0228)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 18)

Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie [2020/2011(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0229)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 19)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.56.)

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności