Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2070(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0134/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0227

Proces-verbal
XML 17k
Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles

12. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele voturilor finale privind:

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0218)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 8)

CERERE DE RETRIMITERE LA COMISIE

Aprobat prin AN (563 pentru, 114 împotrivă, 15 abțineri)

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0219)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 9)

CERERE DE RETRIMITERE LA COMISIE

Aprobat prin AN (592 pentru, 55 împotrivă, 43 de abțineri)

Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene *
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P9_TA(2020)0220)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 10)

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia [2019/2200(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0221)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 11)

Președintele a comunicat rezultatele votului privind amendamentele la:

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0225)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
15)

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
Propunere de rezoluție B9-0242/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0226)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
16)

Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE
Raport referitor la maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE [2020/2070(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0227)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
17)

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente
Raport referitor la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente [2020/2071(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0228)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
18)

Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
Raport referitor la punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa [2020/2011(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0229)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul
19)

(Ședința a fost suspendată la 16.56.)

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate