Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2070(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0134/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0227

Zápisnica
XML 17k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel

12. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci oznámil výsledky záverečného hlasovania o:

Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0218)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 8)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VECI VÝBORU

Schválené HPM (563 za, 114 proti, 15 sa zdržali)

Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0219)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 9)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VECI VÝBORU

Schválené HPM (592 za, 55 proti, 43 sa zdržali)

Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválený v znení zmien (P9_TA(2020)0220)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 10)

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom [2019/2200(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0221)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 11)

Predsedajúci oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

Určenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľska
Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho štátu zo strany Poľskej republiky [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0225)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 15)

Strategický prístup k liekom v životnom prostredí
Návrh uznesenia B9-0242/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0226)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 16)

Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ
Správa o maximalizácii potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov v EÚ [2020/2070(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0227)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 17)

Nedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém
Správa o nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém [2020/2071(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0228)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 18)

Vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe
Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom rómskeho pôvodu v Európe [2020/2011(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0229)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 19)

(Rokovanie bolo prerušené o 16.56 h.)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia