Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2070(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0134/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2020)0227

Protokoll
XML 17k
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel

12. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om följande ärenden:

Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0218)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 8)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTTET

Godkändes genom omröstning med namnupprop (563 röster för, 114 röster emot, 15 nedlagda röster)

Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0219)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 9)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTTET

Godkändes genom omröstning med namnupprop (592 röster för, 55 röster emot, 43 nedlagda röster)

Utkast till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes i dess ändrade form (P9_TA(2020)0220)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 10)

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2019/2200(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0221)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 11)

Talmannen läste upp omröstningsresultaten från omröstningarna om ändringsförslagen till följande ärenden:

Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen
Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0225)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 15)

Strategin om läkemedel i miljön
Resolutionsförslag B9-0242/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0226)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 16)

Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd
Betänkande om maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd [2020/2070(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0227)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 17)

Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem
Betänkande om läkemedelsbristen – att hantera ett växande problem [2020/2071(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0228)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 18)

Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa
Betänkande om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa [2020/2011(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0229)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 19)

(Sammanträdet avbröts kl. 16.56.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy