Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 14k
Středa, 16. září 2020 - Brusel

14. Druhé hlasování
CRE

Parlament hlasuje o konečných hlasováních:

—   Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu) ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fond pro spravedlivou transformaci ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2020/2003(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k:

—   Udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření nemoci COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - výbor TRAN;

—   Příprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Anna-Michelle Asimakopoulou za skupinu PPE, Kati Piri, Tonino Picula a Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Hermann Tertsch a Elżbieta Kruk za skupinu ECR, Stelios Kouloglou a Giorgos Georgiou za skupinu GUE/NGL a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 a B9-0270/2020, o přípravě zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Situace v Bělorusku
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac a Roberta Metsola za skupinu PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń a Isabel Santos za skupinu S&D, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska a Adam Bielan za skupinu ECR a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 a B9-0278/2020, o situaci v Bělorusku (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Situace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola a David Lega za skupinu PPE, Kati Piri, Tonino Picula a Włodzimierz Cimoszewicz za skupinu S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra a Adam Bielan za skupinu ECR a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 a B9-0284/2020 o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Hlasovat je možné do 18:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny zítra ve čtvrtek 17. září 2020 v 8:30.

Vystoupení

—   Esther de Lange, zpravodajka, před zahájením druhého hlasování s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání: Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu) (2019/0101(COD)) - výbor ENVI;

—   Manolis Kefalogiannis, zpravodaj, před zahájením druhého hlasování s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání: Fond pro spravedlivou transformaci (2020/0006(COD)) - výbor REGI.

O těchto žádostech se bude hlasovat po konečném hlasování o návrzích Komise (bod 2 zápisu ze dne 17.9.2020).

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí