Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 14k
Srijeda, 16. rujna 2020. - Bruxelles

14. Drugi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o sljedećim dokumentima:

—   Homologacija tipa motornih vozila (stvarne emisije tijekom vožnje) ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fond za pravednu tranziciju ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2020/2003(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlament je glasovao o amandmanima na sljedeće dokumente:

—   Održivo željezničko tržište s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - Odbor TRAN;

—   Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika umjesto prijedloga rezolucije B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 i B9-0270/2020 podnijeli Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Anna-Michelle Asimakopoulou, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, Tonino Picula i Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Hermann Tertsch i Elżbieta Kruk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Stelios Kouloglou i Giorgos Georgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Fabio Massimo Castaldo, o pripremi izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Stanje u Bjelarusu
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika umjesto prijedloga rezolucije B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 i B9-0278/2020 podnijeli Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń i Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Viola Von Cramon-Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska i Adam Bielan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Bjelorusiji (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Stanje u Rusiji, trovanje Alekseja Navaljnog
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika umjesto prijedloga rezolucije B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 i B9-0284/2020 podnijeli Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola i David Lega, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, Tonino Picula i Włodzimierz Cimoszewicz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra i Adam Bielan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Stanje u Rusiji, trovanje Alekseja Navaljnog (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Glasovanje je bilo moguće do18:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavit će se narednog dana, u četvrtak 17. rujna 2020. u 8:30.

Govorili su:

—   Esther de Lange, izvjestiteljica, prije početka drugog kruga glasovanja kako bi zatražila da se sljedeće pitanje uputi nadležnom odboru radi međuinstitucijskih pregovora u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika: Homologacija tipa motornih vozila (stvarne emisije tijekom vožnje) (2019/0101(COD)) - Odbor ENVI;

—   Manolis Kefalogiannis, izvjestitelj, prije početka drugog kruga glasovanja kako bi zatražio da se sljedeće pitanje uputi nadležnom odboru radi međuinstitucijskih pregovora u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika: Fond za pravednu tranziciju (2020/0006(COD)) - Odbor REGI.

O tim će se hatjevima glasovati nakon konačnog glasovanja o prijedlozima Komisije (točka 2 zapisnika od 17.9.2020.).

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2024.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti