Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 15k
Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles

14. A doua sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fondul pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Raport referitor la exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2020/2003(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votarea privind amendamentele la:

—   O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN;

—   Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 și B9-0270/2020, de către Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou și Anna-Michelle Asimakopoulou, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Tonino Picula și Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Hermann Tertsch și Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, Stelios Kouloglou și Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   Situația din Belarus
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 și B9-0278/2020, de către Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń și Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska și Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Belarus (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 și B9-0284/2020, de către Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola și David Lega, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Tonino Picula și Włodzimierz Cimoszewicz, în numele Grupului S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra și Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 18.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele votului vor fi anunțate mâine, joi, 17 septembrie 2020 la 8.30.

Intervenții

—   Esther de Lange, raportoare, înaintea începerii celei de a doua sesiuni de votare, ca să solicite trimiterea următoarei chestiuni comisiei competente, pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere) (2019/0101(COD)) - ENVI;

—   Manolis Kefalogiannis, raportor, înaintea începerii celei de a doua sesiuni de votare, ca să solicite trimiterea următoarei chestiuni comisiei competente, pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Fondul pentru o tranziție justă (2020/0006(COD)) - REGI.

Cererile vor fi supuse la vot după votul final privind propunerile Comisiei (punctul 2 al PV din 17.9.2020).

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate