Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 13k
Středa, 16. září 2020 - Brusel

17. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL o situaci na Filipínách včetně případu Marie Ressaové (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki a Emmanouil Fragkos za skupinu ECR o situaci na Filipínách včetně případu Marie Ressaové (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė a Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo o situaci na Filipínách včetně případu Marie Ressaové (B9-0292/2020);

—   Kati Piri a Marianne Vind za skupinu S&D o situaci na Filipínách včetně případu Marie Ressaové (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas a Lefteris Christoforou za skupinu PPE o situaci na Filipínách včetně případu Marie Ressaové (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew o situaci na Filipínách včetně případu Marie Ressaové (B9-0297/2020).

II.   Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC) (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg a Harald Vilimsky za skupinu ID o případu dr. Denises Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o případu dr. Denises Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC) (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen a Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo o případu dr. Denises Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC) (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki a Emmanouil Fragkos za skupinu ECR o případu dr. Denises Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC) (B9-0289/2020);

—   Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D o případu dr. Denises Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas a Lefteris Christoforou za skupinu PPE o případu dr. Denises Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC) (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew o případu dr. Denises Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC) (B9-0298/2020).

III.   Humanitární situace v Mosambiku (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde a Jaak Madison za skupinu ID o humanitární situaci v Mosambiku (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o humanitární situaci v Mosambiku (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana a Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo o humanitární situaci v Mosambiku (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki a Emmanouil Fragkos za skupinu ECR o humanitární situaci v Mosambiku (B9-0301/2020);

—   Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o humanitární situaci v Mosambiku (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas a Lefteris Christoforou za skupinu PPE o humanitární situaci v Mosambiku (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew o humanitární situaci v Mosambiku (B9-0304/2020).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí