Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 13k
Kolmapäev, 16. september 2020 - Brüssel

17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   Olukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė ja Anna Cavazzini fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0292/2020);

—   Kati Piri ja Marianne Vind fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum (B9-0297/2020).

II.   Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg ja Harald Vilimsky fraktsiooni ID nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0289/2020);

—   Kati Piri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel: Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0298/2020).

III.   Humanitaarolukord Mosambiigis (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde ja Jaak Madison fraktsiooni ID nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana ja Anna Cavazzini fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0301/2020);

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel: humanitaarolukord Mosambiigis (B9-0304/2020).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika