Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 13k
Keskiviikko 16. syyskuuta 2020 - Bryssel

17. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Filippiinien tilanne, mukaan lukien Maria Ressan tapaus (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapauksesta (B9-0290/2020)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos ECR-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapauksesta (B9-0291/2020)

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė ja Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Fabio Massimo Castaldo Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapauksesta (B9-0292/2020)

—   Kati Piri ja Marianne Vind S&D-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapauksesta (B9-0294/2020)

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou PPE-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapauksesta (B9-0295/2020)

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapauksesta (B9-0297/2020).

II.   Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg ja Harald Vilimsky ID-ryhmän puolesta tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B9-0286/2020)

—   Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B9-0287/2020)

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Fabio Massimo Castaldo tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B9-0288/2020)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos ECR-ryhmän puolesta tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B9-0289/2020)

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B9-0293/2020)

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou PPE-ryhmän puolesta tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (RDC) (B9-0296/2020)

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B9-0298/2020).

III.   Mosambikin humanitaarinen tilanne (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde ja Jaak Madison ID-ryhmän puolesta Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (B9-0285/2020)

—   Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (B9-0299/2020)

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana ja Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (B9-0300/2020)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ja Emmanouil Fragkos ECR-ryhmän puolesta Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (B9-0301/2020)

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (B9-0302/2020)

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou PPE-ryhmän puolesta Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (B9-0303/2020)

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (B9-0304/2020).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö