Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 13k
Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d. - Briuselis

17. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Padėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) bylos (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ir Emmanouil Fragkos ECR frakcijos vardu dėl padėties Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) bylos (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė ir Anna Cavazzini Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl padėties Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) bylos (B9-0292/2020);

—   Kati Piri ir Marianne Vind S&D frakcijos vardu dėl padėties Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) bylos (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas ir Lefteris Christoforou PPE frakcijos vardu dėl paadėties Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) bylos (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu dėl padėties Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) bylos (B9-0297/2020).

II.   Gydytojo Deniso Mukwege atvejis Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg ir Harald Vilimsky ID frakcijos vardu dėl gydytojo Deniso Mukwege atvejo Kongo Demokratinėje Respublikoje (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl gydytojo Deniso Mukwege atvejo Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl gydytojo Deniso Mukwege atvejo Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ir Emmanouil Fragkos ECR frakcijos vardu dėl gydytojo Deniso Mukwege atvejo Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) (B9-0289/2020);

—   Kati Piri ir Maria Arena S&D frakcijos vardu dėl gydytojo Deniso Mukwege atvejo Kongo Demokratinėje Respublikoje (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas ir Lefteris Christoforou PPE frakcijos vardu dėl gydytojo Deniso Mukwege atvejo Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu dėl gydytojo Deniso Mukwege atvejo Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) (B9-0298/2020).

III.   Humanitarinė padėtis Mozambike (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde ir Jaak Madison ID frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Mozambike (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Mozambike (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana ir Anna Cavazzini Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl humanitarinės padėties Mozambike (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki ir Emmanouil Fragkos ECR frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Mozambike (B9-0301/2020);

—   Kati Piri ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Mozambike (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas ir Lefteris Christoforou PPE frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Mozambike (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Mozambike (B9-0304/2020).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika