Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 13k
Trešdiena, 2020. gada 16. septembris - Brisele

17. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis Filipīnās, tostarp Maria Ressa lieta (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Filipīnās, tostarp Maria Ressa lietu (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki un Emmanouil Fragkos ECR grupas vārdā – par stāvokli Filipīnās, tostarp Maria Ressa lietu (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė un Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par stāvokli Filipīnās, tostarp Maria Ressa lietu (B9-0292/2020);

—   Kati Piri un Marianne Vind S&D grupas vārdā – par stāvokli Filipīnās, tostarp Maria Ressa lietu (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas un Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā – par stāvokli Filipīnās, tostarp Maria Ressa lietu (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā – par stāvokli Filipīnās, tostarp Maria Ressa lietu (B9-0297/2020).

II.   Dr. Denisa Mukveges lieta Kongo Demokrātiskajā Republikā (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg un Harald Vilimsky ID grupas vārdā – par Dr. Denisa Mukveges lietu Kongo Demokrātiskajā Republikā (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par Dr. Denisa Mukveges lietu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen un Rei nhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par Dr. Denisa Mukveges lietu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki un Emmanouil Fragkos ECR grupas vārdā – par Dr. Denisa Mukveges lietu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) (B9-0289/2020);

—   Kati Piri un Maria Arena S&D grupas vārdā – par Dr. Denisa Mukveges lietu Kongo Demokrātiskajā Republikā (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas un Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā – par Dr. Denisa Mukveges lietu Kongo Demokrātiskajā Republikā (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā – par Dr. Denisa Mukveges lietu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) (B9-0298/2020).

III.   Humanitārā situācija Mozambikā (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde un Jaak Madison ID grupas vārdā – par humanitāro situāciju Mozambikā (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par humanitāro situāciju Mozambikā (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana un Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par humanitāro situāciju Mozambikā (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki un Emmanouil Fragkos ECR grupas vārdā – par humanitāro situāciju Mozambikā (B9-0301/2020);

—   Kati Piri un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par humanitāro situāciju Mozambikā (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas un Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā – par humanitāro situāciju Mozambikā (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā – par humanitāro situāciju Mozambikā (B9-0304/2020).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika