Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 13k
Woensdag 16 september 2020 - Brussel

17. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki en Emmanouil Fragkos, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė en Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa (B9-0292/2020);

—   Kati Piri en Marianne Vind, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas en Lefteris Christoforou, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa (B9-0297/2020).

II.   Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC) (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg en Harald Vilimsky, namens de ID-Fractie, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (RDC) (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (RDC) (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki en Emmanouil Fragkos, namens de ECR-Fractie, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (RDC) (B9-0289/2020);

—   Kati Piri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas en Lefteris Christoforou, namens de PPE-Fractie, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (RDC) (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (RDC) (B9-0298/2020).

III.   De humanitaire situatie in Mozambique (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde en Jaak Madison, namens de ID-Fractie, over de humanitaire situatie in Mozambique (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de humanitaire situatie in Mozambique (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana en Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de humanitaire situatie in Mozambique (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki en Emmanouil Fragkos, namens de ECR-Fractie, over de humanitaire situatie in Mozambique (B9-0301/2020);

—   Kati Piri en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over de humanitaire situatie in Mozambique (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas en Lefteris Christoforou, namens de PPE-Fractie, over de humanitaire situatie in Mozambique (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de humanitaire situatie in Mozambique (B9-0304/2020).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.

Laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid