Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 21k
Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles

17. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki și Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė și Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0292/2020);

—   Kati Piri și Marianne Vind, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas și Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa (B9-0297/2020).

II.   Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg și Harald Vilimsky, în numele Grupului ID, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki și Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0289/2020);

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas și Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) (B9-0298/2020).

III.   Situația umanitară din Mozambic (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde și Jaak Madison, în numele Grupului ID, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana și Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki și Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0301/2020);

—   Kati Piri și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas și Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe,referitoare la situația umanitară din Mozambic (B9-0304/2020).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate