Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 13k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel

17. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa článku 144 rokovacieho poriadku požiadali títo poslanci alebo politické skupiny o konanie rozpravy o uvedených návrhoch uznesení:

I.   Situácia na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki a Emmanouil Fragkos, v mene skupiny ECR, o situácii na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė a Anna Cavazzini, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej (B9-0292/2020);

—   Kati Piri a Marianne Vind, v mene skupiny S&D, o situácii na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas a Lefteris Christoforou, v mene skupiny PPE, o situácii na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o situácii na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej (B9-0297/2020).

II.   Prípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR) (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg a Harald Vilimsky, v mene skupiny ID, o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR) (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL, o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR) (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen a Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR) (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki a Emmanouil Fragkos, v mene skupiny ECR, o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR) (B9-0289/2020);

—   Kati Piri a Maria Arena, v mene skupiny S&D, o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR) (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas a Lefteris Christoforou, v mene skupiny PPE, o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR) (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR) (B9-0298/2020).

III.   Humanitárna situácia v Mozambiku (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde a Jaak Madison, v mene skupiny ID, o humanitánej situácii v Mozambiku o humanitánej situácii v Mozambiku (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL, o humanitánej situácii v Mozambiku (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana a Anna Cavazzini, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o humanitánej situácii v Mozambiku (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki a Emmanouil Fragkos, v mene skupiny ECR, o humanitánej situácii v Mozambiku (B9-0301/2020);

—   Kati Piri a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o humanitánej situácii v Mozambiku (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas a Lefteris Christoforou, v mene skupiny PPE, o humanitánej situácii v Mozambiku (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o humanitánej situácii v Mozambiku (B9-0304/2020).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia