Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 13k
Sreda, 16. september 2020 - Bruselj

17. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

I.   Razmere na Filipinih in primer Marie Ressa (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na Filipinih in primeru Marie Ressa (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki in Emmanouil Fragkos v imenu skupine ECR o razmerah na Filipinih in primeru Marie Ressa (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė in Anna Cavazzini, v imenu skupine Verts/ALE in Fabio Massimo Castaldo o razmerah na Filipinih in primeru Marie Ressa (B9-0292/2020);

—   Kati Piri in Marianne Vind v imenu skupine S&D o razmerah na Filipinih in primeru Marie Ressa (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas in Lefteris Christoforou v imenu skupine PPE o razmerah na Filipinih in primeru Marie Ressa (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o razmerah na Filipinih in primeru Marie Ressa (B9-0297/2020).

II.   Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg in Harald Vilimsky v imenu skupine ID o primeru dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o primeru dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen in Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE in Fabio Massimo Castaldo o primeru dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki in Emmanouil Fragkos v imenu skupine ECR o primeru dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo (B9-0289/2020);

—   Kati Piri in Maria Arena v imenu skupine S&D o primeru dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas in Lefteris Christoforou, v imenu skupine PPE, sur la situation du docteur Denis Mukwege en République démocratique du Congo (RDC) (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o primeru dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo (B9-0298/2020).

III.   Humanitarne razmere v Mozambiku (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde in Jaak Madison v imenu skupine ID o humanitarnih razmerah v Mozambiku (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnih razmerah v Mozambiku (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana in Anna Cavazzini v imenu skupine Verts/ALE in Fabio Massimo Castaldo o humanitarnih razmerah v Mozambiku (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki in Emmanouil Fragkos v imenu skupine ECR o humanitarnih razmerah v Mozambiku (B9-0301/2020);

—   Kati Piri in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&Do humanitarnih razmerah v Mozambiku (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas in Lefteris Christoforou v imenu skupine PPE o humanitarnih razmerah v Mozambiku (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o humanitarnih razmerah v Mozambiku (B9-0304/2020).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov