Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 1k
Kolmapäev, 16. september 2020 - Brüssel

18. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamised 1 INF/2020 ja 2 INF/2020 – Euroopa Kohus.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamised V/AB-05/T/20 ja V/AB-06/A/20 – V jagu – Kontrollikoda.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 1 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 13/2020 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 1 eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamise heakskiitmisest: DEC 13/2020 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 1 eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamise heakskiitmisest: DEC 1/2020 – Regioonide Komitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 32 lõikele 2 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 15/2020 – III jagu – Komisjon.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika