Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Woensdag 16 september 2020 - Brussel

18. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen 1 INF/2020 en 2 INF/2020 – Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen V/AB-05/T/20 en V/AB-06/A/20 - Afdeling V - Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 13/2020 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 13/2020 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 1/2020 - Comité van de Regio’s.

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 15/2020 - Afdeling III - Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid