Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 16 септември 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Състояние на Съюза (разискване по актуални въпроси)
 4.Първо гласуване
 5.Състояние на Съюза (разискване по актуални въпроси) (продължeние на разискването)
 6.Първо гласуване (продължение)
 7.Поправка (член 241 от Правилника за дейността) (преприети действия)
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 9.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността) (продължение)
 10.Искания за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността) (одобрение)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Обявяване на резултатите от гласуването
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Обяснения на вот
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 18.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 19.Внасяне на документи
 20.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 21.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 22.Петиции
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (216 kb) Присъствен списък (49 kb) Резултати от различните гласувания (490 kb) Поименни гласувания (10841 kb) 
 
Протокол (216 kb) Присъствен списък (49 kb) Резултати от различните гласувания (490 kb) Поименни гласувания (10841 kb) 
 
Протокол (83 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от различните гласувания (111 kb) Поименни гласувания (223 kb) 
 
Протокол (330 kb) Присъствен списък (87 kb) Резултати от различните гласувания (291 kb) Поименни гласувания (1782 kb) 
Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност