Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 16. september 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Liidu olukord (temaatiline arutelu)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Liidu olukord (temaatiline arutelu) (arutelu jätkamine)
 6.Esimene hääletusvoor (järg)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 9.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ja artikli 112 lõike 4 punkt d) (järelmeetmed)
 10.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlused (kodukorra artikkel 145) (heakskiitmine)
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Istungi jätkamine
 14.Teine hääletusvoor
 15.Selgitused hääletuse kohta
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 18.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 19.Esitatud dokumendid
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 22.Petitsioonid
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (180 kb)
11/11/2020 11:38
  Kohalolijate nimekiri (48 kb)
11/11/2020 11:23
 
Protokoll (78 kb)
11/11/2020 11:38
  Kohalolijate nimekiri (12 kb)
11/11/2020 11:23
  Hääletustulemused (156 kb)
09/11/2020 18:34
  Nimelise hääletuse tulemused (206 kb)
09/11/2020 19:02
 
Protokoll (293 kb)
11/11/2020 11:38
  Kohalolijate nimekiri (77 kb)
11/11/2020 11:23
  Hääletustulemused (274 kb)
09/11/2020 18:34
  Nimelise hääletuse tulemused (1763 kb)
09/11/2020 19:02
Viimane päevakajastamine: 11. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika