Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (fortsättning på debatten)
 6.Första omröstningsomgången (fortsättning)
 7.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 9.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen) (uppföljning)
 10.Begäranden om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 145 i arbetsordningen) (godkännande)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 18.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 19.Inkomna dokument
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 22.Framställningar
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (185 kb) Närvarolista (48 kb) Omröstningsresultat (446 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (10841 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Närvarolista (48 kb) Omröstningsresultat (446 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (10841 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (100 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (206 kb) 
 
Protokoll (302 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (271 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1762 kb) 
Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy