Zoznam 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica - Výsledky hlasovania
XML 447kPDF 283kWORD 101k
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel
 Použité skratky a značky

 1. Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

 2. Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

 3. Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

 4. Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory *

 5. Účinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity

 6. Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov

 7. Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu

 8. Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany ***I

 9. Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva ***I

 10. Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie *

 11. Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom

 12. Typové schvaľovanie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde) ***I

 13. Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu ***I

 14. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

 15. Určenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľska

 16. Strategický prístup k liekom v životnom prostredí

 17. Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ

 18. Nedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém

 19. Vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom rómskeho pôvodu v Európe

 20. Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí

 21. Situácia v Bielorusku

 22. Situácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného

 23. Situácia na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej

 24. Prípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)

 25. Humanitárna situácia v Mozambiku

 26. Udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19 ***I

 27. Návrh opravného rozpočtu č. 8: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus

 28. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobínu

 29. Kultúrna obnova Európy

 30. Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ

 31. Význam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
Posledná úprava: 4. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia