Index 
Jegyzőkönyv
XML 187kPDF 314kWORD 79k
2020. szeptember 16., Szerda - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Az Unió helyzete (vita időszerű kérdésekről)
 4.Első szavazási kör
 5.Az Unió helyzete (vita időszerű kérdésekről) (a vita folytatása)
 6.Első szavazás (folytatás)
 7.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke) (intézkedések)
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések)
 9.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja (további intézkedések)
 10.Konzultációra irányuló kérelmek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal (az eljárási szabályzat 145. cikke) (jóváhagyás)
 11.Az ülés folytatása
 12.A szavazás eredményének bejelentése
 13.Az ülés folytatása
 14.Második szavazási kör
 15.A szavazáshoz fűzött indokolások
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 17.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 18.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 21.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 22.Petíciók
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.10-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a zárószavazások eredményeit:

Az EU szerepe a világ erdőinek védelmében és helyreállításában
Jelentés az EU szerepéről a világ erdőinek védelmében és helyreállításában [2019/2156(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0212)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 6. pont)

EU–Afrika biztonsági együttműködés a Száhel-övezetben, Nyugat-Afrikában és Afrika szarván
Jelentés az EU–Afrika biztonsági együttműködésről a Száhel-övezetben, Nyugat-Afrikában és Afrika szarván [2020/2002(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Javier Nart (A9-0129/2020)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0213)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 7. pont)

Az elnök felolvassa a módosításokról tartott szavazás eredményét:

Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési körülmények közötti kibocsátások) ***I
Jelentés a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0222)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 12. pont)

A Méltányos Átállást Támogató Alap ***I
Jelentés a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0223)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 13. pont)

Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása
Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2020/2003(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0224)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 14. pont)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

3. Az Unió helyzete (vita időszerű kérdésekről)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete (2020/2696(RSP))

Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Laura Ferrara, független.

Felszólal: Ursula von der Leyen és Michael Roth (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Angelika Niebler.

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal: Miriam Dalli, Malik Azmani, Marco Campomenosi, Jordi Solé, Peter Lundgren, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Eric Andrieu, Stéphane Séjourné, Gerolf Annemans, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Kati Piri, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, David Cormand, Jorge Buxadé Villalba, Chris MacManus, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Dita Charanzová, Peter Kofod, Sven Giegold, Geert Bourgeois, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Jaak Madison, Bas Eickhout, Angel Dzhambazki, Markus Pieper, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky, Ernest Urtasun, Paulo Rangel, Brando Benifei, Jan-Christoph Oetjen, Karima Delli, Esther de Lange, Javier Moreno Sánchez és Roberta Metsola.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

Felszólal: Leszek Miller, Pernille Weiss és Andreas Schieder.

(A vita folytatása: 2020.9.16-i jegyzőkönyv, 5. pont )


4. Első szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosítása ***I
Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer ***I
Jelentés az (EU) 2015/757 rendeletnek a hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozat tervezete *
Jelentés az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtása
Jelentés az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2200(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0136/2020).

A Parlament szavazást tart az alábbiakhoz kapcsolódó módosításokról:

—   A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítása
Időközi jelentés a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   A környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítés
Állásfoglalási indítvány B9-0242/2020;

—   Az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálása
Jelentés az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálásáról [2020/2070(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát?
Jelentés a gyógyszerhiányról – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát? [2020/2071(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában
Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában [2020/2011(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Romeo Franz (A9-0147/2020).

A szavazás vége: 14.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.45.

(Folytatás: 2020.9.16-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Az Unió helyzete (vita időszerű kérdésekről) (a vita folytatása)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete (2020/2696(RSP))

(A vita eleje: 2020.9.16-i jegyzőkönyv, 3. pont )

Felszólal: Riho Terras, Kathleen Van Brempt, Maria Spyraki, Tonino Picula, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár és Pedro Silva Pereira.

Felszólal: Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Márton Gyöngyösi, Manon Aubry, Beata Szydło, Ska Keller, Jörg Meuthen, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez és Arnaud Danjean.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

6. Első szavazás (folytatás)

(Lásd még: 2020.9.16-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal:

—   Nikos Androulakis, előadó kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az ügyet az illetékes bizottsághoz: Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosítása - (2020/0097(COD)) - ENVI bizottság

—   Jutta Paulus, előadó kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az ügyet az illetékes bizottsághoz: Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer - (2019/0017(COD)) - ENVI bizottság

A kéréseket a bizottsági javaslatokról szóló zárószavazást követően bocsátják szavazásra.

Felszólal:

—   Ciarán Cuffe, előadó az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében nyilatkozatot tesz jelentése kapcsán: Az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálása (A9-0134/2020);

—   Nathalie Colin-Oesterlé, előadó az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében nyilatkozatot tesz jelentése kapcsán: Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát? (A9-0142/2020);

—   Romeo Franz, előadó az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében nyilatkozatot tesz jelentése kapcsán: A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában (A9-0147/2020).

A szavazás vége: 14.15.


7. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke) (intézkedések)

A P8_TA(2018)0444(COR01) helyesbítést a 2020. szeptember 14-i, hétfői ülésen jelentették be (2020.9.14-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése).


8. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések)

Az elnök közli, hogy a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport nem juttatott el kérelmet az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló, a 2020. szeptember 14-i, hétfői jegyzőkönyven bejelentett határozatok kapcsán (2020.9.14-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

A REGI és a PECH bizottság tehát az eljárási szabályzat 71. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott határidő leteltét követően megkezdhette a tárgyalásokat.


9. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja (további intézkedések)

Az elnök emlékeztet, hogy a 2020. szeptember 14-i, hétfői plenáris ülésen bejelentették az ECON bizottság arra vonatkozó ajánlásait, hogy ne emeljenek kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellen (2020.9.14-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

Az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésében szereplő 24 órás határidőn belül nem emeletek kifogást ezen ajánlásokkal szemben.

Az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése, valamint 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja értelmében ezek az ajánlások elfogadottnak tekintendők, és közzé fogják tenni azokat az elfogadott szövegek között (P9_TA(2020)0214, P9_TA(2020)0215, P9_TA(2020)0216 és P9_TA(2020)0217).


10. Konzultációra irányuló kérelmek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal (az eljárási szabályzat 145. cikke) (jóváhagyás)

Az elnök közli, hogy egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő sem kérte, hogy bocsássák szavazásra a JURI és az EMPL bizottság által a 2020. szeptember 14-i, hétfői jegyzőkönyvben (2020.9.14-i jegyzőkönyv, 10. pont ) bejelentett, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelmeket.

Az eljárási szabályzat 145. cikkének (2) bekezdése értelmében tehát a kérések elfogadottnak tekintendők.

(Az ülést 14.15-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 16.49-kor folytatódik.


12. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott zárószavazás eredményét:

Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosítása ***I
Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0218)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 8. pont)

KÉRELEM BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA

Név szerinti szavazással jóváhagyva (563 mellette, 114 ellene, 15 tartózkodás)

Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer ***I
Jelentés az (EU) 2015/757 rendeletnek a hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0219)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 9. pont)

KÉRELEM BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA

Név szerinti szavazással jóváhagyva (592 mellette, 55 ellene, 43 tartózkodás)

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozat tervezete *
Jelentés az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Módosított formájában jóváhagyva (P9_TA(2020)0220)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 10. pont)

Az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtása
Jelentés az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2200(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0221)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 11. pont)

Az elnök felolvassa az alábbiakhoz kapcsolódó módosításokról szóló szavazás eredményeit:

A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítása
Időközi jelentés a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0225)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 15. pont)

A környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítés
Állásfoglalási indítvány B9-0242/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0226)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 16. pont)

Az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálása
Jelentés az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálásáról [2020/2070(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0227)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 17. pont)

Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát?
Jelentés a gyógyszerhiányról – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát? [2020/2071(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0228)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 18. pont)

A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában
Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában [2020/2011(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0229)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 19. pont)

(Az ülést 16.56-kor felfüggesztik.)


13. Az ülés folytatása

Az ülés 17.30-kor folytatódik.


14. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési körülmények közötti kibocsátások) ***I
Jelentés a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   A Méltányos Átállást Támogató Alap ***I
Jelentés a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása
Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2020/2003(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

A Parlament szavazást tart az alábbiakhoz kapcsolódó módosításokról:

—   Fenntartható vasúti piac a Covid19-világjárványra tekintettel ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN bizottság;

—   Az Európai Tanács rendkívüli ülésének előkészítése, különös tekintettel a veszélyes eszkalációra és Törökország szerepére a Földközi-tenger keleti térségében
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020 és B9-0270/2020, az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján benyújtotta: Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou és Anna-Michelle Asimakopoulou, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Tonino Picula és Nacho Sánchez Amor, az S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch és Elżbieta Kruk, az ECR képviselőcsoport nevében, Stelios Kouloglou és Giorgos Georgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a Földközi-tenger keleti térségében a veszélyes eszkalációra és Törökország szerepére összpontosító rendkívüli európai tanácsi ülés előkészítéséről (2020/2774(RSP)) (RC-B9-0260/2020);

—   A belarusz helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020 és B9-0278/2020, az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján benyújtotta: Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń és Isabel Santos, az S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2020/2779(RSP)) (RC-B9-0271/2020);

—   Az oroszországi helyzet, Alekszej Navalnij megmérgezése
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020 és B9-0284/2020, az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján benyújtotta: Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Radosław Sikorski, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Miriam Lexmann, Roberta Metsola és David Lega, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Tonino Picula és Włodzimierz Cimoszewicz, az S&D képviselőcsoport nevében, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Charlie Weimers, Alexandr Vondra és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, az oroszországi helyzetről, Alekszej Navalnij megmérgezéséről (2020/2777(RSP)) (RC-B9-0280/2020).

A szavazás vége: 18.45.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményeit holnap, 2020. szeptember 17-én, csütörtökön, 8.30-kor jelentik be.

Felszólalások

—   Esther de Lange, előadó, a második szavazási kör megnyitása előtt kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében az alábbi kérdést intézményközi tárgyalások érdekében utalják vissza az illetékes bizottsághoz: Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési körülmények közötti kibocsátások) (2019/0101(COD)) - ENVI bizottság;

—   Manolis Kefalogiannis, előadó, a második szavazási kör megnyitása előtt kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében az alábbi kérdést intézményközi tárgyalások érdekében utalják vissza az illetékes bizottsághoz: A Méltányos Átállást Támogató Alap (2020/0006(COD)) - REGI bizottság.

E kérésekről a bizottság javaslatairól szóló zárószavazásokat követően fognak szavazni (2020.9.17-i jegyzőkönyv, 2. pont ).


15. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


16. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


17. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A fülöp-szigeteki helyzet, többek között Maria Ressa ügye (2020/2782(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a fülöp-szigeteki helyzetről, többek között Maria Ressa ügyéről (B9-0290/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki és Emmanouil Fragkos, az ECR képviselőcsoport nevében, a fülöp-szigeteki helyzetről, többek között Maria Ressa ügyéről (B9-0291/2020);

—   Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer, Bronis Ropė és Anna Cavazzini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a fülöp-szigeteki helyzetről, többek között Maria Ressa ügyéről (B9-0292/2020);

—   Kati Piri és Marianne Vind, az S&D képviselőcsoport nevében, a fülöp-szigeteki helyzetről, többek között Maria Ressa ügyéről (B9-0294/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas és Lefteris Christoforou, a PPE képviselőcsoport nevében, a fülöp-szigeteki helyzetről, többek között Maria Ressa ügyéről (B9-0295/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a fülöp-szigeteki helyzetről, többek között Maria Ressa ügyéről (B9-0297/2020).

II.   Dr. Denis Mukwege ügye a Kongói Demokratikus Köztársaságban (2020/2783(RSP))

—   Dominique Bilde, Thierry Mariani, Lars Patrick Berg és Harald Vilimsky, az ID képviselőcsoport nevében , Dr. Denis Mukwege ügyéről a Kongói Demokratikus Köztársaságban (B9-0286/2020);

—   Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dr. Denis Mukwege ügyéről a Kongói Demokratikus Köztársaságban (B9-0287/2020);

—   Salima Yenbou, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana, Jordi Solé, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen és Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Dr. Denis Mukwege ügyéről a Kongói Demokratikus Köztársaságban (B9-0288/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki és Emmanouil Fragkos, az ECR képviselőcsoport nevében, Dr. Denis Mukwege ügyéről a Kongói Demokratikus Köztársaságban (B9-0289/2020);

—   Kati Piri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, Dr. Denis Mukwege ügyéről a Kongói Demokratikus Köztársaságban (B9-0293/2020);

—   Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas és Lefteris Christoforou, a PPE képviselőcsoport nevében, Dr. Denis Mukwege ügyéről a Kongói Demokratikus Köztársaságban (B9-0296/2020);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Dr. Denis Mukwege ügyéről a Kongói Demokratikus Köztársaságban (B9-0298/2020).

III.   A Mozambikban kialakult humanitárius helyzet (2020/2784(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde és Jaak Madison, az ID képviselőcsoport nevében , a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről (B9-0285/2020);

—   Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről (B9-0299/2020);

—   Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Pierrette Herzberger-Fofana és Anna Cavazzini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről (B9-0300/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki és Emmanouil Fragkos, az ECR képviselőcsoport nevében, a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről (B9-0301/2020);

—   Kati Piri és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről (B9-0302/2020);

—   Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas és Lefteris Christoforou, a PPE képviselőcsoport nevében, a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről (B9-0303/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről (B9-0304/2020).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.


18. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az 1 INF/2020 és 2 INF/2020. számú előirányzat-átcsoportosítást - Bíróság.

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a V/AB-05/T/20. és V/AB-06/A/20. számú előirányzat-átcsoportosítást - V. szakasz - Számvevőszék.

A költségvetési rendelet 31. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a DEC 13/2020. számú előirányzat-átcsoportosítást - III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 31. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 13/2020. számú előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról - III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 31. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 1/2020. számú előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról - Régiók Bizottsága.

A költségvetési rendelet 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a DEC 15/2020. számú előirányzat-átcsoportosítást - III. szakasz - Bizottság.


19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a DEC 1/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N9-0036/2020 - C9-0218/2020 - 2020/2138(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat az INF 1/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N9-0037/2020 - C9-0219/2020 - 2020/2139(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a DEC 15/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0038/2020 - C9-0271/2020 - 2020/2191(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a V/AB-05/T/20. számú előirányzat-átcsoportosításra – Számvevőszék (N9-0039/2020 - C9-0272/2020 - 2020/2192(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a V/AB-06/A/20. számú előirányzat-átcsoportosításra – Számvevőszék (N9-0040/2020 - C9-0273/2020 - 2020/2193(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a 2/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai ombudsman (N9-0044/2020 - C9-0287/2020 - 2020/2195(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a DEC 14/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0045/2020 - C9-0293/2020 - 2020/2196(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG


20. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek az egyes előállított és közzétett referenciamutatókban történő megjelenítési módjára vonatkozóan a referenciamutató-nyilatkozatban foglalt magyarázat tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)04744 - 2020/2747(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek a referenciamutatók módszertanában való megjelenítési módjára vonatkozó magyarázat minimális tartalma tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)04748 - 2020/2749(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókra vonatkozó minimumszabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)04757 - 2020/2748(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a tagállamok és a gyártók által nyomon követendő és bejelentendő, új nehézgépjárművekre vonatkozó adatok tekintetében történő módosításáról (C(2020)04796 - 2020/2752(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel a 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a turisztikai szálláshelyek vendégeinek lakóhelye szerinti országok osztályozása tekintetében történő módosításáról (C(2020)04847 - 2020/2750(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes kis méretű nyílt tengeri fajok földközi-tengeri halászatában alkalmazandó de minimis kivétel meghatározásáról szóló (EU) 2018/161 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról (C(2020)05295 - 2020/2746(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vénuszkagylók (Venus spp.) egyes olasz felségvizeken érvényes minimális állományvédelmi referenciaméretétől való eltérés tekintetében történő módosításáról (C(2020)05342 - 2020/2751(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkaerő tárgykörben a 2022. évi „szakmai készségek” eseti téma változói és a „nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel” téma nyolcéves változói számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2020)05463 - 2020/2754(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság hatásainak kezelése céljából történő módosításáról (C(2020)05473 - 2020/2753(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművek tömege alakulásának figyelembevétele érdekében történő módosításáról (C(2020)05606 - 2020/2755(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tengeren a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtásának részletes szabályairól (C(2020)05640 - 2020/2757(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az Északi-tengeren és a délnyugati vizeken folytatott bizonyos tengerfenéki és nyílt vízi halászati tevékenységekkel kapcsolatos technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról (C(2020)05641 - 2020/2759(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a nyugati vizeken a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtása részletes szabályainak meghatározásáról (C(2020)05645 - 2020/2758(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2020)05730 - 2020/2762(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos információszolgáltatási követelmények megvalósíthatóságának javítása érdekében történő módosításáról (C(2020)05758 - 2020/2768(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 31.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkének az egyedi festékek tekintetében történő módosításáról (C(2020)05759 - 2020/2769(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 31.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos fajok északi-tengeri tengerfenéki halászatában alkalmazandó, magas túlélési arányon alapuló mentességek és de minimis kivételek tekintetében történő módosításáról (C(2020)05823 - 2020/2765(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes kis méretű nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2020)05825 - 2020/2766(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. augusztus 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumainak összetétele, működése és vezetése tekintetében történő módosításáról (C(2020)05888 - 2020/2785(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. szeptember 9.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását az N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamin (izotonitazén) új pszichoaktív anyaggal kiegészítő módosításáról (C(2020)05897 - 2020/2786(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. szeptember 9.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a dúsítatlan vagy dúsított tantál- vagy nióbiumérc, a dúsítatlan vagy dúsított aranyérc, az ón-oxidok és -hidroxidok, a tantalátok és a tantál-karbidok mennyiségi küszöbértékének megállapítása útján történő módosításáról C(2020)04164 - 2020/2698(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 25.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal, az Európai Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA


21. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található cikloxidim, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D063880/06 - 2020/2734(RPS) - határidő: 2020. szeptember 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom tekintetében történő módosításáról (D064660/06 - 2020/2771(RPS) - határidő: 2020. december 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bupirimát, karfentrazon-etil, etirimol és piriofenon megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D065879/05 - 2020/2743(RPS) - határidő: 2020. október 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azinfosz-metil, bentazon, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, foszalon, piraklosztrobin, riasztószerek: tallolaj és teflubenzuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletről tartott szavazás hivatalos eredményei (D066042/04 - 2020/2745(RPS) - határidő: 2020. október 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a titán-dioxid (E 171) specifikációi tekintetében történő módosításáról (D066794/04 - 2020/2795(RPS) - határidő: 2020. november 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a tetováláshoz és a sminktetováláshoz használt festékekben található anyagok tekintetében történő módosításáról (D066997/03 - 2020/2731(RPS) - határidő: 2020. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok, az (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó eszközök, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok, egyes folyékony anyagok vagy keverékek, a nonilfenol, valamint az azoszínezékek vizsgálati módszerei tekintetében történő módosításáról (D066998/04 - 2020/2740(RPS) - határidő: 2020. október 29.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az aszkorbinsav (E 300) és a citromsav (E 330) további feldolgozásra szánt fehér zöldségeken való használata tekintetében történő módosításáról (D067199/02 - 2020/2714(RPS) - határidő: 2020. szeptember 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról történő visszavonása tekintetében történő módosításáról (D067204/02 - 2020/2733(RPS) - határidő: 2020. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D067419/01 - 2020/2723(RPS) - határidő: 2020. október 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D067444/03 - 2020/2796(RPS) - határidő: 2020. december 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1,4-diaminobután, 1-metilciklopropén, ammónium-acetát, bifenazát, klórantraniliprol, klórmekvát, ciprodinil, mészkő, mandipropamid, bors, piridaben, riasztószerek: vérliszt, tengerimoszat-kivonatok és trimetilamin-hidroklorid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D067461/05 - 2020/2744(RPS) - határidő: 2020. október 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének a juh- és kecskefélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmai pozitív eseteinek további vizsgálata tekintetében történő módosításáról (D067489/02 - 2020/2715(RPS) - határidő: 2020. október 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról (D067529/01 - 2020/2722(RPS) - határidő: 2020. október 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D067533/01 - 2020/2721(RPS) - határidő: 2020. október 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a nyomtatott papírtermékek, az irodai papírtermékek és a papírtáskák uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D067547/03 - 2020/2738(RPS) - határidő: 2020. október 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata az elektronikus kijelzők uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D067548/03 - 2020/2737(RPS) - határidő: 2020. október 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2014/350/EU és az (EU) 2016/1349 határozatnak a textiltermékekre, illetve a lábbelikre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról (D067549/02 - 2020/2730(RPS) - határidő: 2020. október 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a lazachelyettesítőkben használt színezékek tekintetében történő módosításáról (D067812/03 - 2020/2756(RPS) - határidő: 2020. október 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes, csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben előforduló akrilamid felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D067815/03 - 2020/2735(RPS) - határidő: 2020. október 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló pirrolizidin alkaloidok felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D067816/03 - 2020/2736(RPS) - határidő: 2020. október 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D067917/01 - 2020/2712(RPS) - határidő: 2020. október 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a 142/2011/EU rendeletnek a kedvtelésből tartott állatok Grúziából származó eledelének behozatala tekintetében történő módosításáról (D068079/03 - 2020/2739(RPS) - határidő: 2020. október 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének jelölése tekintetében történő módosításáról (D068374/01 - 2020/2741(RPS) - határidő: 2020. október 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság irányelve a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének tilalma tekintetében történő módosításáról (D068379/02 - 2020/2742(RPS) - határidő: 2020. október 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 4 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D068615/01 - 2020/2770(RPS) - határidő: 2020. december 2.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI


22. Petíciók

A 0721-20–0956-20. számú petíciókat 2020. szeptember 16-án nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2020. szeptember 16-án továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 655.238/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 18.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat