Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0006(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0135/2020

Разисквания :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Гласувания :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Протокол
XML 13k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел

2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по:

Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0222)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 12)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с поименно гласуване (601 „за“, 81 „против“, 14 въздържали се)

Фонд за справедлив преход ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0223)

(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 13)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с поименно гласуване (610 „за“, 23 „против“, 63 въздържали се)

Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
Доклад относно износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2020/2003(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0224)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 14)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията по:

Устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0236)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 26)

Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Общо предложение за резолюция RC-B9-0260/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0230)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 20)

Положението в Беларус
Общо предложение за резолюция RC-B9-0271/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0231)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 21)

Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Общо предложение за резолюция RC-B9-0280/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0232)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 22)

(Заседанието беше прекъснато в 8.34 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност