Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0006(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0135/2020

Debatten :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Stemmingen :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Notulen
XML 10k
Donderdag 17 september 2020 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Typegoedkeuring van motorvoertuigen (emissies onder reële rijomstandigheden) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0222)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 12)

MOTIE TOT TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (601 voor, 81 tegen, 14 onthoudingen)

Fonds voor een rechtvaardige transitie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0223)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 13)

MOTIE TOT TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (610 voor, 23 tegen, 63 onthoudingen)

Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB [2020/2003(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0224)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 14)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0236)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt26)

Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0260/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0230)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 20)

Situatie in Belarus
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0271/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0231)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 21)

Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0280/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0232)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 22)

(De vergadering wordt om 8.34 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid