Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0006(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0135/2020

Debatter :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Omröstningar :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Protokoll
XML 11k
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om följande ärenden:

Typgodkännande av motorfordon ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0222)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 12)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTTET

Godkändes genom omröstning med namnupprop (601 röster för, 81 röster emot, 14 nedlagda röster)

Fonden för en rättvis omställning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0223)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 13)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTTET

Godkändes genom omröstning med namnupprop (610 röster för, 23 röster emot, 63 nedlagda röster)

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2020/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0224)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 14)

Talmannen läste upp omröstningsresultaten från omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

Hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0236)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 26)

Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0260/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0230)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 20)

Situationen i Belarus
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0271/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0231)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 21)

Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0280/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0232)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 22)

(Sammanträdet avbröts kl. 08.34.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy