Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Čtvrtek, 17. září 2020 - Brusel

4. Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Christine Anderson za skupinu ID, Saskia Bricmont za skupinu Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba za skupinu ECR, Anne-Sophie Pelletier za skupinu GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos a Laura Ferrara.

(pokračování rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 17.9.2020)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí